סיפורי אמת-של-הלב

זאנוני

זאנוני
כתב: סר אדוארד בולוור ליטון
תרגם: קובי פין

מחיר: 80.0 ₪

הספר שלפנינו הוא בו זמנית רומן היסטורי מרתק על תקופה קשה וסוערת, תקופת המהפכה הצרפתית, כמו גם סיפור אהבה עמוק ואזוטרי. זאנוני הוא מתקדש שבזכות דרגת התפתחות שאליה הגיע, יד הזמן אינה נוגעת בו. חוכמתו העל אנושית ויכולותיו מאפשרות לו לנוע בחופשיות ביו בני האדם בכל דור ודור. כאן הוא מייעץ ומכוון, כאן עוזר לנרדף, וכאן שם מכשול בדרכו של עריץ. הוא פועל אך אינו מעורב. עד... שהוא פוגש את ויולה. אז ניצב המתקדש מול הבחירה בין המעלה הרוחנית שהשיג בעמל רב ובין התקשרות באהבת איש לאישה. האם יוכל בכח אהבתו לרוממה למדרגתו? או שמא...
ברובד הרוחני נוגע הרומן בשאלה העמוקה של דרך החכמה אל מול דרך האהבה. זאנוני מגיע אל צומת שבה עליו להכריע בין האלוהי ובין האנושי, ומגלה את האלוהי שבאנושיות.